5G - Gigantisk sundhedsfare

Barrie Trower har arbejdet i militæret/efterretningstjenesten i UK med stråler/bølger som våben.

På Barrie Trowers Facebook profil (som IKKE er lavet af Barrie Trower) står:

I trained at the Governments Microwave Warfare establishment in 1960's. I worked with the underwater bomb disposal unit, which used microwaves. In the 1970's I helped to de-brief spies trained in microwave warfare.

My first degree is in Physics (I specialised in microwaves). My second degree is a research degree. I have a teaching diploma in human physiology. I teach advanced physics and mathematics at South Dartmoor College.

Author of the Tetra Report for the Police Federation. I predicted the illnesses, which the officers now complain of. I predicted the illness's the residents now complain of. These are illness's that occurred before my report was published and cannot be psychosomatic.

At a conference in Birmingham I said: "This Government, Industry and Government Scientists will be responsible for more deaths (of civilians) in peace time than all the terrorist organizations ever." The evidence I have is showing this is correct. I put my money where my mouth is and stand my ground. It is easy to prove TETRA is not safe.

Denne webside er lavet som et supplement til nedenstående video. Hele interviewet oversat findes her. Oversættelsen er lavet af Oplysningsforbundet May Day. Michael Maardt har på denne webside lavet et uddrag af denne oversættelse OG redigeret lidt hist og pist.

1) Klik normalt og din audioplayer starter eller 2) højreklik for at hente filen: Indtalt dansk oversættelse

28. febr. 2019, TV station i Polen: Interview med Barrie Trower af Sir Julian Rose. Titel: "5G Gigantisk sundhedsfare"


Julian: Hej, jeg er sammen med Barrie Trower, den kendte britiske fysiker og ekspert i mikrobølgevåben, som i løbet af en lang og meget varieret karriere har arbejdet i den britiske royale marine og den britiske sikkerheds/efterretningstjeneste og er DEN førende verdensekspert i mikrobølge-stråling.

Som jeg forstår det med 5G, så står vi over for en ganske ekstraordinær forøgelse i intensitet af elektromagnetiske mikrobølge-transmissioner sammenlignet med de allerede farlige 2, 3 og 4G-niveauer, som udgør de nuværende Wi-Fi og mobil-elektrosmog-felter. Kan du forklare kort hovedforskellen på fx 3G, 4G og 5G?

Barrie: 5G har en højere frekvens. Man skal bruge en sender for hver 150 meter, hvilket næsten er på hver lygtepæl eller hvert træ. 5G har vist at være særlig farlig i de områder, hvor de er blevet sat op. I en rapport siges, at rundt om een sender fandt de omkring hundrede døde fugle og ved en anden sender fandt man døde kvæg. Det er en særlig farlig frekvens pga dens høje resonans.

Den øvre ende af 5G-skalaen er tæt på de nye våbenfrekvenser, som kan sende fra fly. De bruges til at ødelægge neurologiske og fysiologiske systemer i kroppen meget hurtigt.

Vi har allerede tilfælde af 70% mindre produktion af frugt, 60% nedgang i insekter, der bestøver træer. Strålingen er mistænkt for allerede at slå dræbe kvæg og fugle, men hovedproblemet, som jeg ser det, er ikke kun 5G. Det er også de også de andre G'er, men 5G vil blive meget værre, for det vil blande sig med Wi-Fi, og Wi-Fi er en dokumenteret våbenfrekvens.

Problemet for Polen og andre lande med store skove: i de næste tre generationer af mennesker, kan kun et ud af otte børn forventes at blive født velskabt.

Det er offentliggjort, at med planter og dyr, afhængig af deres formeringscyklus, vil nogle arter være helt uddøde inden for fem generationer. Så vi har her den totale ødelæggelse og tab af Polen, uden tvivl. Det er offentliggjort og bevist.

Folk undervurderer, hvor kloge og hvor nyttige træer er. Træer kommunikerer med hinanden via deres rødder. Nede i jorden forbinder de rødderne, og de hjælper med at ernære hinanden. Hvis et træ ikke kan få nok sukker, vil de hjælpe de andre med fotosyntesen. De hjælper også med at kontrollere mikroorganismerne i jorden. Træer fjerner også en masse kuldioxid fra luften, og træer kan ikke lide mikrobølger, og man vil se, at modstandskraften i træer går ned, så snart man bestråler dem.

Hvis man har ferskvandsfisk i søer eller store fiskesøer med ferskvandsfisk, så er 70% af fisken træ. Folk tror det næppe. Men træer taber deres blade. De falder ned i vandløbene. De påvirkes af mikroorganismer. De vaskes ud i vandet. Mikroorganismerne ernærer andre mikroorganismer. Der starter en fødekæde.

Fiskene spiser det, og faktisk er 70% af en fisk træ – fra et træ via fødekæden. Hvis man ødelægger træerne, ødelægger man fiskene og jordlaget, men det bliver værre endnu. Når man har lange varme somre, producerer træer et kemikalie af molekyler, som går op i luften. Disse molekyler blandes med vanddamp i luften, hvilket danner større molekyler, og de danner faktisk nogle hviskende små løstsiddende skyer.

Men hele skoven vil danne dem på en gang. Hvordan træerne kommunikerer, er ikke kendt, men det er kendt og målt, at på meget varme dage, for at beskytte sig mod overophedning, vil træerne frigive disse molekyler og du vil se hviskende skyer over skovene, og det giver skygge, som holder træerne i live. Træerne optager kuldioxiden. Hvis man ødelægger træerne eller gør dem syge, får man ekstra kuldioxid ud i vandet. Vandet har mikroorganismer selv, der hedder kalkflagellater.

Kalkflagellater producerer et kemikalie, der hedder dimethylsulfid. Det går op i luften og er det eneste kendte stof på planeten, som kan bruges til at lave skyer. Så hvis du følger cyklussen – hvis du gør træet sygt, som du kommer til, så vil du dræbe fisk, du vil dræbe kalkflagellaterne, som har meget lav tolerance over for kuldioxid i vand, fordi det gør det surt. De er allerede ved at dø og ændre skystrukturen.

Så bare ved at påvirke træerne, som folk tror, bare er træer, ødelægger du faktisk fiskene, du ødelægger mikrobiologien i havet, og du ændrer planetens vejr. Bakterier og virus ser ud til at trives på mikrobølger, så de bliver resistente over for al behandling, der prøver at slå dem ihjel.

Men bakterier trives, så derfor, når man bestråler planter og træer, og I har store skove i Polen, så inden for et par generationer, vil I miste jeres skove, jeres fisk, jeres planter, jeres bestøvende insekter og jeres børn.

Det er bevist, og jeg har dokumenterne, at man kan forvente, at kun et af otte børn bliver født velskabt, og jeg er ked af det lange svar, men 5G vil forværre det, gøre det meget, meget værre, fordi udløseren af dette var faktisk Wi-Fi. Da Wi-Fi kom ud i 1999, brugte 375 store virksomheder Wi-Fi-frekvens, som er en kendt våben-frekvens, og det var triggeren. 5G vil gøre det værre.

Julian: Så grundlæggende er det et krigsvåben. Den anden pointe om træerne er selvfølgelig ekstremt alarmerende. Jeg forstår pludselig budskabet fra Albert Einstein, som sagde, at hvis vi mister bierne, så vil planeten være i meget alvorlige vanskeligheder.

Barrie: Jeg har to gange præsenteret miljøforedraget til Glastonbury Festival. Mit bi-foredrag kan du evt. downloade. Men mit biforedrag er der, og ja, det er veldokumenteret, at man vil miste bierne pga. mikrobølger.

Julian: Det undgås omhyggeligt at tale om mikrobølger i relation til bier. Vi har hørt om pesticider og meget andet, men de har altid styret uden om at foreslå, at mikrobølger kunne spille en rolle i det her.

Barrie: Det er korrekt og til videnskabsfolk, der ser dette, taler jeg om kryptokrom pigment med dobbelt elektron-absorptions-navigationssystem, som insekter og leddyr har. De hedder krible-krabledyr for de fleste, alle flyvende insekter, og de er ansvarlige for at bestøve 80% af verdens mad, og vi ødelægger dem i hobetal.

Julian: Jeg forstår, at 5G opererer på millimeter bølgefrekvenser, meget hurtige og korte. Kan 5G bruges specifikt og helt nøjagtigt til at ramme enkeltpersoner fx eller biler eller huse eller endda værelser inde i et hus? Med andre ord, kan det bruges som et psykotronisk våben til befolkningskontrol?

Barrie: Ja, det kunne, men du ville ikke have behov for det, fordi det vil ske alligevel, og problemet er, at alt levende stof, hver eneste celle i hver levende ting på planeten producerer sine egne små bølger rundt om sig. Det er svært for folk at forstå, men hver eneste celle i vores krop kan kommunikere med hver eneste anden celle i kroppen. Hele kroppen er et stort sludrechatol af dele, der taler med hinanden.

I en voksen har du 10.000 biologiske strukturer, der alle taler med hinanden. Du skaber en bølge eller et felt rundt om din krop, og der er folk, der hævder, at de kan se det felt, og jeg tror, de kan. Og hvis nogen vil se eller påvise det felt, så er det meget let. Alt levende har dette felt. Bare tag to normale æg, læg dem på en blank overflade. Læg dem med enderne mod hinanden. Hvis de sidder sammen, så vend den ene rundt, og du vil se, at de vil hoppe væk fra hinanden, fordi felterne vil enten tiltrække eller frastøde hinanden som magneter.

Alt levende har dette felt. Mikrobølger vil komme ind og FORSTYRRE dette felt. Det er en effekt. De andre virkninger, som jeg var involveret i under Den kolde Krig, var pulsfrekvenser. Man har ure i kroppen, der normalt reguleres af hypothalamus. Men du har ure, der styrer forskellige dele af din krop og regulerer hormoner og alle mulige andre ting. Du har også små molekylestrukturer, som vibrerer.

Når mikrobølger kommer ind, så kan pulsfrekvenserne ændre disse ure, og de kan ændre den hastighed, som hormoner eller hvad som helst bevæger sig i i kroppen. De kan også forårsage resonans i andre dele af kroppen. Nu har du døgnrytme-resonans-frekvenser, og du har cyklotroniske resonansfrekvenser, og man kan vokse sig til at kunne svinge med dem, så når et organ, fx hjertet, vokser, og det har en bestemt størrelse, så møder det mikrobølgerne eller puls-frekvenserne.

Det er ligesom, hvis du har en snurretop, og du giver den et lille puf og et lille puf, eller du er på en gynge, og så løfter du bare dine ben og holder gyngen i gang, og så kan du få den højere og højere op. Mikrobølger kan gøre det ved urene og ved organerne og lave ubalance i dem og få dem til at svigte. Man kan nu vokse sig til resonans og vokse sig fra resonans igen, som organet eller kroppen eller cellen ændrer størrelse.

Man ved i dag, at kvinder har 13 anderledes døgncyklus-resonans-frekvenser end mænd, så man kan have en kvinde i et rum, der siger: Jeg hører mærkelige ting, eller jeg kan høre stemmer, eller jeg mærker en uregelmæssig hjerterytme, eller der er noget galt, og manden siger: 'Vær nu ikke så dum, gå til lægen'. Men hun hører faktisk. Eller det kan også være et barn. Og den mest modtagelige menneskelige form er fosteret i de første otte uger af graviditeten. Der er det mest modtageligt.

Jeg talte med spioner under den Kolde Krig, der brugte mikrobølger som våben. Dengang lavede jeg en liste på 30-40 frekvenser, der under den Kolde Krig blev brugt for at skabe cancer, neurologiske sygdomme, drive folk til at begå selvmord, skabe brystcancer, den slags !!

Jeg havde en liste med 30 eller 40 puls-frekvenser, som jeg fik fra spioner, der kunne forårsage 50 eller 60 neurologiske og fysiologiske sygdomme, der kunne medføre død, og adskillige mennesker har offentliggjort sygdommene. Jeg offentliggjorde frekvenserne. I dag tror jeg, at listen er på 750 pulsfrekvenser. Nogle mennesker, som er elektrosensitive, rammes af virkningen med det samme. Symptomerne er nøjagtigt de samme som bly-arsenik forgiftning.

Man vil bare lægge sig ned og dø. Du har bare ikke energi til at bevæge dig. Og det er muligt at ændre neurologiske strukturer og gøre folk selvmordstruede. Det gøres både med vilje og tilfældigt. Afhængig af hvilke pulsfrekvenser, der bruges, vil man se masseselvmord rundt om nogle sendere.

Otte forskellige typer cancer rundt om andre. Man vil se masser af forskellige symptomer, som alle er kendte og forudset. Men for industrien er det værd. 17 trilloner dollars, som det nu er værd, og det betaler sig at miste op til 60% af befolkningen for det beløb !

Jeg har et dokument, der siger, at folk skal narres. Man vælger et sikkerhedsniveau, som ikke kan bringes for retten, når folk dør. Og den faktiske formulering er for at beskytte profit. Hele listen af sygdomme er der: fødsels-defekter, dødfødte, aborter osv.

Det hele går ud på at beskytte industrien, og det blev gjort tophemmeligt og er det stadig, men jeg har dokumenterne.

Julian: Pater var sammen med os i dag, og jeg var meget involveret i Polen 2004 til 2006 og prøvede at forhindre genetisk modificerede organismer i at komme ind i landet. Og vi lavede en kampagne baseret på at få hver polsk provins til at erklære sig GMO-fri zone.

Det lykkedes, og det førte så til, at formanden for hver af disse provins-bestyrelser skrev til premiereministeren og kræve et forbud mod import af planter, der var genetisk modificeret, og det gjorde han faktisk i 2006, hvilket gjorde Polen til det første land i verden, tror jeg, der forbød GMO.

Men som jeg hører fra dig, er det nøjagtigt samme budskab, som vi hørte om GMO, og det er, at det potentielt er et utroligt værdifuldt patenteret værktøj til, om man så må sige, at eje andre lande, udfordre status quo, dominere markedet med noget, der er en fuldstændigt unaturlig form. Som en yderligere pointe til, hvad du egentlig siger, ville det være muligt fx at skabe en kunstig epidemi ved hjælp af 5G, hvis man valgte det?

Barrie: For det første er det ikke over hele verden. Jeg vil tro, at 60% af planeten tager forholdsregler for at undgå, at det sker. Når jeg talte med medlemmer af kongehuset og regeringsledere ved jeg, at 17 lande er begyndt at tage meget skrappe forholdsregler.

Vi ved, at livmoderen kan absorbere 20% mere stråling end resten af kroppen pga. fugtindholdet. Vi ved, at man kan have 40% mere skade i livmoderen. Vi ved, at livmoderen ikke har det, der hedder protein 53 og kernepore-kompleks. Livmoderen har ikke det immunsystem, som voksne har til at beskytte mod det her.

Vi ved, at inden for 15 dage i livmoderen kan celler programmeres til at udvikle cancer. Vi ved, at mikrobølger kan producere celler, der udvikler cancer, og jeg kan køre gennem hele processen. Vi ved, at skjoldbruskkirtlen inden for de første otte uger i livmoderen kan blive ødelagt, og skjoldbruskkirtlen er nødvendig for at udvikle barnets immunsystem op til puberteten. Jeg så det offentliggjort for mange år siden

Jeg læste en rapport om, at kvinder, der blev udsat for en dosis, som ethvert skolebarn kan udsættes for i dag, på et hospital fra en diathermi maskine, som brugte mikrobølge Wi-Fi-frekvens, og maskinen havde funktionsfejl, og hospitals-personalet på stedet: 47% af personalet fik aborter i de første syv uger af graviditeten. Når vi nu ved, at børn kan optage meget mere stråling end voksne pga. deres størrelse, de optager mere, de er tættere på bølgelængden, som er resonans-frekvensen.

Hvis man regner det ud, så kan de 47% blive til 67% børn, der fødes med skavanker, og det er bare fra baggrundsstråling. Det blev offentliggjort af World Health Organization først. For nylig kom European Academy for Environmental Medicine med et tal på 48%. Det er 48% hos European Academy for Environmental Medicine.

Hvis man nu tilføjer mindst 20 pct. for børn. Det er dér, du får de tal for fødselsdefekter. Om tre generationer, 50-60 år, kan kun 1 ud af 8 børn til den tid være sikker på at blive velskabt og det er ikke bare børn, men alle pattedyr, for vi har alle den samme genetiske kode. Vi har de samme fire kemikalier.

Det blev forudsagt helt tilbage i 1950'erne. Det blev planlagt, dokumenteret, forudsagt. Specielt jeres store konference i Warszawa i 1973, som stadig er tophemmelig. Hele dokumentet er top hemmeligt, og du kan stadig ikke få lov at se det i dag. Men i 1973 forudsagde de det, nemlig at jeres land ville blive ødelagt af mikrobølger.

Det sker, det er dokumenteret, og det bliver presset igennem af en eller anden grund. Jeres politikere ved det ikke. De har ikke adgang til dokumenterne, som jeg omtaler. Selv statsministre har ikke adgang til dokumenterne, som eksisterer.

Julian: Som jeg sagde før, disse oplysninger er chokerende ud over alle grænser og set i lyset af, at du netop understregede, hvordan i 1973 i Warszawa på en konference på højt plan, hvorfra dokumenterne aldrig er blevet offentliggjort, er du i stand til at bekræfte, at det blev forudsagt, at Polens befolkning bogstavelig talt vil blive udslettet over tid, hvis den teknologi føres videre. Har du et budskab til regeringen, til Premierministeren, eller måske endda til befolkningen i Polen om det her. Med andre ord, de vil være interesseret, folk vil være interesseret i, hvordan det kan stoppes. Regeringen ved måske intet om det.

Barrie: Man har vidst siden den Kolde Krig, fordi jeg har været involveret i den. Vi vidste, hvad der ville ske, vi vidste ikke hvorfor, men nu læser jeg afhandlinger om hjernen og giver interviews, og nu ved vi hvorfor. Og det vil overraske dig, at det fænomen, jeg taler om, faktisk blev beskrevet omkring 64 f.Kr af en græker i Egypten ved navn Ptolemæus.

Han var en meget berømt videnskabsmand, og hans arbejde bruges stadig i dag. Han opdagede, at hvis man opvarmede metaller eller forskellige stoffer, så var den stråling, der kom, den samme som fra solen. Hvis man lavede et solidt hjul som et vognhjul, bare solidt, og man borede huller og satte det foran øjnene, når han drejede hjulet i forskellige hastigheder, kunne han få dig til at blive fuld eller søvnig, vred eller opføre dig tosset.

Og det var kendt dengang, at strålingens fotoelektriske effekt, der går gennem øjnene til hjernen, ville forårsage forskellige fornemmelser. Faktisk var der en videnskabsmand fra Yale University, tror jeg, der dengang tog tilbage til Spanien, Jose Delgado. Han havde arbejdet på det og udviklet de her pulseringer i hjernen. Han sagde faktisk, at ethvert humør eller opførsel kunne fremkaldes. Og han kunne gøre kvinder seksuelt opstemte.

En af puls-frekvenserne vil forårsage seksuel aggression. Det kan få en til at begå selvmord. Og hvis du ser TV, får du en advarsel, der hedder, at hvis man lider af fotosensitiv epilepsi, skal man ikke se det, for der kommer en feedback-sløjfe i hjernen, som vil udløse en bestemt form for epilepsi derfra. Og man kan fremkalde kemiske stoffer i hjernen, og jeg vil ikke gå gennem alle navnene på dem, men man kan fremkalde kemiske stoffer i hjernen ved de puls- frekvenser, der kommer ind.

De kemiske stoffer, som kan fremkaldes i hjernen, producerer samme virkning. Det er ikke de samme kemiske stoffer, men de skaber den samme virkning som morfin, marihuana, som kan gøre dig "sulten", og når jeg siger sulten, mener jeg ikke, at man har brug for en sandwich. Jeg mener, man vil røve en bank for at få mad, seksuelle aggressioner, mareridt, hallucinationer, selvmordstendenser.

Telefonerne kan skabe det. Man vil se folk blive afhængige af telefoner. Man får den samme virkning af morfin og marihuana, og det kan nu måles. Man kan se det på en scanning af hjernen. De tager telefonen, og de får dette velbehag i hjernen, som når de ryger. Og de lægger telefonen, og så ubevidst tænker de – hov, jeg har brug for at ringe til nogen, ligesom jeg har brug for en cigaret, eller jeg har brug for en drink.

Et af problemerne er, at smartphones er blevet KAPRET AF BØRN, og de er meget modtagelige for den afhængighed. En psykiater fortalte, at hvis man prøver at begrænse et barns brug af telefon eller fjerne den, så , at barnet sagde til forældrene, og det blev offentliggjort i Scientific American Mind, at barnet sagde til forældrene, en teenage pige, at hvis I så meget som rører min mobiltelefon, vil jeg slå jer begge ihjel, når I sover.

En anden pige slog sin mor i hovedet, fordi hun prøvede at tage mobiltelefonen, og dér er børn. De er virkelig afhængige. Det er ligesom at give børn cigaretter og alkohol og marihuana og sige: "Mor dig nu i mange år, så du bliver afhængig. Nu vil vi fjerne dem." Det gør du ikke. Og det er et af problemerne, fordi voksne og børn er kemisk, deres hjernekemi, de er afhængige. Og det her vidste man allerede 64 f.Kr. Det bruges af våbenindustrien til at få folk til at begå selvmord eller få cancer eller hvad som helst. Og det bruges til at prøve at få kontrol over hjernen, og det er velkendt.

Barrie: 55:50 5G ligger lige over, den øverste frekvens i 5G er på ca. 78 GHz. Det, der kaldes "The Growler" (Brummeren), indtræder ved ca. 90 GHz, og elektronisk og hjernemæssigt er det nogenlunde det samme. "The Growler", ved jeg, er blevet testet på en militær specialenhed, folk i en specialservice, og den fik dem i knæ på få sekunder. Den er beregnet til befolkningskontrol og laver alvorlig neurologisk og fysiologisk skade, som kan blive permanent. Den kan fremkalde cancer, kan fremkalde enhver hjerne-abnormitet, og den er et våben.

Hvis dette er et våben, selv med en lavere frekvens, betyder det ikke, det er sikkert. Det betyder, at det kan bruges på samme måde. Kun hvis det er en lavere styrke, vil det bare tage længere tid. Det er kendt som "The Growler". Den er beregnet til affyring eller stråling fra fly. Den kan sende fra køretøjer, og det er det nyeste inden for befolkningskontrol.

I udrulningsplanerne for 5G i de næste to år 2019-2020 med en titel som noget med Star Link, er der Elon Musk, som er en af udviklerne af den elektriske bil, har sammensat et konsortium af meget store virksomheder, der skal opsende et helt utroligt antal satellitter, og inden for to år, som jeg forstår, skal 20.000 satellitter opsendes, og de vil dække hele planeten.

Som de siger, hver eneste kvadratcentimeter på jorden vil kunne være under påvirkning af og under administration af de satellitter. De vil være i stand til at opsnappe al informationen, der foregår alle steder, sigte på ethvert sted på jorden. Ud over den forurening, der kommer fra at prøve at sende alle de satellitter op, petroleummen osv. Hvad er det med de satellitter i forhold til 5G, det vi kommer til at se på lygtepælene, de kasser, som sender signaler frem og tilbage til folks smartphones, "The Internet of Everything", som det nu hedder.

Hvilken rolle spiller satellitter i den forbindelse? For det første er det ikke 20.000. Det kan være 20.000 satellitter, men det reelle antal sendere, der skal op, er over 250.000. Det er satellitter højt oppe og satellitter langt nede, soldrevne droner, og de kører bare rundt og rundt og rundt for evigt. Og balloner, som er soldrevne. Antallet, og jeg taler med militærfolk over hele verden, antallet er godt og vel en kvart million for de lande, der tillader, at de er over dem, og det bliver ikke alle lande.

De folk, der styrer satellitterne vil være i stand til at kontrollere befolkningen. De vil kunne styre hver eneste databid, der sendes rundt i landet. Og der vil ikke være en eneste regerings eller persons hemmelighed, som vil kunne holdes hemmelig. De kan nå en hvilken som helst organisation, enhver by eller type boligblok, de vil. De kan nå enhver sportsaktivitet, enhver regeringsaktivitet. Oplysninger kan sælges til folk, som vil købe dem.

Der er masser af folk, som ønsker at købe hemmeligheder. Der er masser af reklamefirmaer, der vil købe ting. Oplysninger kan sælges, så de kan bruges til hvad som helst.

Hvis 5G er på en lygtepæl, kan man klatre op og slå den fra. Hvis den er i et højt tårn, kan man rive tårnet ned, som nogle lande faktisk gør. Man kan rive dem ned.

Men hvis det er på en satellit, hvordan vil du så finde ud af, hvor den er. Hvordan vil du spore dronen eller ballonen? Hvordan vil du kunne se den, og hvordan vil du afskære det. Hvordan vil du rent faktisk dække så stort et område, hvis du vil blokere bølgerne? Det kan du ikke. Når den først er oppe, så bliver den oppe, og ligegyldigt hvem der kontrollerer den, vil de have absolut total kontrol over det land.

Vi vil blot nævne tre navne: Boeing, Google og Richard Bransons flyselskab Virgin Airlines er blot 3 ud af 20 konsortier, som pumper enorme mængder penge ind i det. De folk, som gør dette, kan være uskyldige. For eksempel kan du købe en mobil, og firmaet, som sælger den til dig, kan være helt legitimt, men hvad de ikke ved er, at op til 30 lande laver komponenterne til en mobiltelefon, og et af de lande kan indsætte en udløser, der siger: "Vi vil nu lytte til alt, hvad du siger, og ingen andre vil kunne høre med." Nogle andre kan indsætte anden elektronik, som kan tale med andre mobiltelefoner.

Richard Branson kunne få at vide: Vi gør det her. Det vil hjælpe menneskeheden, så vi gør det. Folk, der laver det, vil sige: "Okay, men vi vil også indsætte det og det. Og vi kan aktivere det fra en anden satellit. Du ved ikke engang, at det er der! Du vil ikke vide, at det er aktiveret. Og folk med mobiltelefoner ved nok ikke nu, at selv om den er slukket, kan den aktiveres. Hvis den har et kamera, kan de lytte og iagttage.

Det blev designet til forretningsmøder, så bankfolk kunne lytte med. Det er grunden til, at når bankfolk nu har møder, er alle mobiltelefoner låst inde i en boks. Når bankfolk og forretningsfolk havde møde, kunne de ikke alene se, hvem der talte, ligesom med parlamentsmedlemmer, der har forsvarsmøder, men selv hvis mobilen er slukket, kan man lytte, og man kan aflytte alle andres telefonsamtaler.

Der findes indretninger, som gør, at din mobil bliver brugt som sender, uden at du overhovedet ved det. Så nogen kan sende en besked, der vil gå ind i din mobil og få et skub og så videre til en anden mobil. Selv om din mobil tilsyneladende er slukket, betyder det ikke, at den er slukket. Der kan sættes ting i den, som kan bruges. Så er der de kriminelle. Jeg har mødt masser af organiseret kriminalitet.

De kan ikke kun bruge det, men det er allerede begyndt, og er blevet offentliggjort, at det egner sig fortrinligt til afpresning. Vores sundhedsvæsen er blevet hacket, og hackeren sagde: "Vi vil offentliggøre alles lægejournaler på internettet." Og her taler vi om folk med AIDS eller psykiske sygdomme ... medmindre I betaler os en vis sum penge." Så vores sundhedssystemer blev hacket, og for nyligt var der en webside, hvor folk kunne indsende deres seksuelle præferencer. De blev også afpresset.

En bank blev hacket i sidste uge, hvor de sagde: Vi vil videregive alles bankoplysninger, medmindre ... Så når man først har fået adgang til dette ... Og det værste er disse smartmeters (fjernaflæste målere), for når først de er sat op, har du et net af information, der sendes overalt fra alle mulige, og hvis du hacker ind i et smart meter, har du alt! Du ved oven i købet, hvornår folk går på toilettet i ethvert hus, og du kan endda lytte med. Så det kan bruges som våben. Det kan bruges til afpresning. Det kan bruges til kriminalitet.

Det kan bruges til andre landes forsvar. Og når det først er oppe at køre, er du virkelig underkastet dem, som har de hemmelige informationer. Men de folk, som sætter det op, kan være helt uskyldige og slet ikke vide, hvad det er, de gør. Men når det først er oppe, så har de mistet kontrollen.

Barrie: De sidste ledere, som jeg har talt med, har givet mig feedback. De siger: "Hvad kan vi gøre med det?" Man må forstå, at end ikke konger kan gå op imod industrien. Faktisk er konger ofte aktionærer, kongefamilierne. Hvis nogen kommer til dit land og siger: Dette er harmløst, det er bare radiobølger, og vi vil også sørge for, I får X antal milliarder dollars ud af det, så vil de skrive under.

Hvad landene ikke indser, er, at når de underskriver, så skriver de under på, at hvis de beslutter at tage systemet ned, så må de betale selskabet HELE DEN INDTÆGT, DET VILLE HAVE FÅET, HVIS DET VAR FORBLEVET OPPE. Og de er virkelig fastlåst i denne juridiske løkke! De vil sige: Ja, vi har skrevet under på, at ja vi kan få det taget ned, men vi skal fortsætte med at betale selskabet alle de penge, som det ville have tjent, hvis systemet var forblevet oppe.

Men sådan behøver det ikke at være, og jeg siger Nej! Vi er tilbage ved de hemmelige dokumenter. For hvis de har løjet, at det blev indført, så har man nu juridisk grundlag for at stoppe det, fordi det var løgn. De løj. For de regerings-dokumenter forudsagde faktisk dette. I dem står der faktisk, at folk vil få alt muligt, og at sensitive mennesker vil lide på grund af det, og alle mulige ting vil ske. Det er nedskrevet og dokumenteret i Warszava-dokumenterne, De Forenede Staters forsvarsefterretnings-dokumenter og andre dokumenter.

Så hvis de har løjet, så vil de sidste 17 landes ledere gå til deres jurister: "Ja, der er blevet løjet for dem på samme måde, som der er blevet løjet for Polen." Det er den eneste måde! Hvis selskabet sagde: "Vi vil ødelægge jeres land, og kun et ud af otte af jeres børn vil blive velskabt. Vi vil ødelægge jeres planter. I vil ikke have noget kvæg tilbage, og jeres madproduktion vil være nul!" så ville I ikke skrive under. Der er blevet løjet for jer, så simpelt er det. De kigger nu på den juridiske vinkel, og de gør det i etaper. De siger, vi vil fjerne det her, fordi I ikke fortalte os om det.

Man kan ikke bare smide alt ud, men det, men kan gøre med industrien er, at man kan starte med børnehaver og vuggestuer, fordi grænseværdierne gælder kun voksne, og det ville de ikke have sagt. Så hvis grænseværdierne kun gælder for voksne, så har du lige med det samme alle børnene, og så kan du fjerne det fra skoler, børnehaver og vuggestuer, hospitaler. De nævner også syge mennesker, så du beskytter de syge og de gamle.

Det, som industrien ikke gør, hvilket de skal, er at undersøge området for sensitive folk og børn, og der står faktisk, at særlige hensyn skal tages, når man begynder på det. Nu kan du rent juridisk gøre noget, og så kan du begynde at presse industrien og sige: Giv afkald på nogle af jeres 70 milliarder dollars og lav fiberkabler, ellers vil vi gå til Den Internationale Domstol, og der er en liste, jeg har en liste på 20 mennesker, og jeg ved, at der allerede er en navngivet... en advokat har allerede sat navn på en person, en hovedbagmand, der skal sagsøges ved Den Internationale Domstol for forbrydelser mod menneskeheden.

Jeg har sagt, når jeg snakker med lande, at I vil lide mere end under pesten i 1340 og pesten i 1600-tallet. Dette vil blive værre end begge pestangreb. Men I kan gå til Den Internationale Domstol, og jeg ved, der er en professor, som jeg kender, for jeg har sendt oplysninger. En professor gik til Den Internationale Domstol med fem andre professorer for at stoppe det på grundlag af folkedrab. Det er folkedrab!

Folkedrab

Ja, det er absolut folkedrab, og der tages skridt for at gå til Den Internationale Domstol og navngive de pågældende personer i forhold til de 40%, som bliver rullet ud. Men kan jeg sætte navn på de 17 lande? Nej, fordi det er private samtaler, og de er i gang med sagsøgning, og hvis jeg sagde navne, ville industrien overvåge hvert eneste ord om det, og de ville sige: "OK, få ram på det land. Få jeres advokater derhen". Jeg deltog i en retssag, og den første Landrover var fuld af mænd med hvide parykker, og den næste Landrover var folk, der bar deres papirbunker. Altså de kommer i stort antal med deres juridiske eksperter. Jeg kender godt de sidste 17 lande, og ja, de er aktive, og det er muligt, og du kan vinde, men du skal bruge et team af meget dygtige advokater, og DU SKAL BRUGE DE DOKUMENTER, JEG HAR.

Julian: Baseret på et vidnesbyrd, du gav til USA's distriktsdomstol i Oregon for noget tid siden. "Så vidt jeg ved, blev mikrobølge- eller radiobølgesyge første gang indberettet i august 1932 med symptomer som voldsom træthed, udmattelse, uregelmæssig søvn, hovedpiner, intolerance og stor modtagelighed for infektioner."

Barrie: I 1932, og lyt nu til det her alle sammen, fordi det er præcis det, som hundredvis af mennesker rapporterer om i Polen til os, i England, nøjagtig de symptomer. I 1971 omtalte USA's Medicinske Forskningsinstitut, NMRI, 2.300 forsknings-artikler, der opremsede over 120 funktionsnedsættelser og sygdomme tillagt radiofrekvent stråling og mikrobølgestråling. Så allerede tilbage i 1971 havde man en enorm mængde evidens.

Julian: Så under Loven om Aktindsigt, siger du, bekræftede uddrag fra de offentliggjorte dokumenter fra USA's efterretningsenhed under Forsvarsministeriet den pågældende NMRI- forskning og udtalte: "Hvis de mere avancerede nationer i Vesten er strenge med at indføre stramme grænseværdier for stråling, kan det blive ufordelagtigt for industriproduktionen og de militære funktioner." Jeg vil læse det igen: "Hvis de mere avancerede nationer i vesten er strenge med at indføre stramme grænseværdier for stråling, kan det blive ufordelagtigt for industriproduktionen og militære funktioner."

Barrie: Ja, det er helt rigtigt, og herefter skete der det, at de videnskabelige rådgivere havde brug for en grænseværdi på mikrobølger, som man ikke kunne føre retssag på, og hvor man ikke kunne klage over at være blevet syg. De gik tilbage til en videnskabsmand, jeg mener hans navn var Swan, Jean, og han satte en grænse i 1953 baseret på en bestemt type stråling, og resultatet af det, hvilket stadig håndhæves i dag i Polen og 42% af planeten, som faktisk er ved at dø af mikrobølger.

Dette er den eneste sikkerhedsbestemmelse på 42% af planeten, det meste af Europa, Australien, New Zealand, Canada – ja, de har ændret det nu – men det meste af Europa, Australien, Canada. De sagde, og det er den eneste sikkerhedsbestemmelse, og det er næsten ikke til at tro: Hvis du ikke bliver for varm inden for seks minutter, vurderes det som sikkert for alle for et helt livs udsættelse for enhver frekvens.

Så med andre ord, hvis du ikke føler dig for varm inden for seks minutter, vurderes det at være sikkert. Men tænk så lige på, man har et klasseværelse fuld af WiFi, og hvis børnene ikke siger, at det her WiFi gør mig for varm på seks minutter, er det sikkert for dem at bruge fra vuggestuen og hele vejen op gennem universitetet til den dag, de slutter, hvor de sidder foran det.

En mikrobølgeovn koger indefra og ud. Din hjerne har ikke varmefølsomme celler indeni, de er på kroppens yderside. De varmefølsomme celler er udenpå. Mikrobølgerne varmer indefra. Så de siger, at føler du ingen særlig varme på seks minutter med sanser, som du ikke har, så er det dømt sikkert resten af livet. Med andre ord, har de gjort det, at de har fastsat en grænseværdi, som aldrig kan udfordres i retten.

Når man skriver under på at ville have teknologien i sit land, så er det disse grænseværdier, man accepterer. Og de vidste forinden, at det ikke var sikkert for hverken børn, dyr og så videre, og det er smuthullet – men dér er grænseværdien, og sådan er dét. Du sagde også, at for at beskytte industriens profit og militære funktioner og for at undgå sagsanlæg fra ansatte i militæret, blev det foreslået, at myndighederne i de vestlige lande fastsætter grænseværdier, der tilgodeser den militærindustrielle produktion.

De myndigheder, der adopterede de termiske (varmerelaterede) grænseværdier, benægtede og benægter fortsat enhver skade fra stråling under opvarmningsgrænsen (sub-termisk).

Julian: Dette har været et masseødelæggelsesvåben lige fra begyndelsen. Kunne du forsøge at forklare forskellen på termisk og sub-termisk, også hvordan dette relaterer til smartphones og andre teknologier? Men du har jo allerede dækket en del af det.

Barrie: Der findes i virkeligheden ioniserende og ikke-ioniserende. Ioniserende er gammastråler, Røntgenstråler – den ende af spektret. Ikke-ioniserende: det er bare mikrobølger. Ikke-termisk er, når der ikke sker en opvarmning. Jeg mener, det er opvarmning af 1 kilo kropsvægt inden for seks minutter med én grad. Det er baseret på det. Når folk holder en mobiltelefon til øret, taler de om, at de føler der sker en opvarmning, og folk troede, at det var problemet.

Vi taler om bestråling af hele kroppen, men faktisk har forskellige områder af kroppen forskellige termiske niveauer (varmegrænser). For at vise hvor farligt, det faktisk er med stråling under det termiske niveau, får alle mobiltelefoner og alle senderne, militæret og alle og enhver får alle et niveau, der hedder ikke-termisk, sådan at intet af skulle kunne opvarme et kilo kropsvæv én grad inden for seks minutter, helt grundlæggende.

Det er alt sammen under grænsen for opvarmning. Alt hvad man bruger er under den grænse. Hvad de ikke har fortalt er, at når man holder telefonen op til øret - og kigger man i sikkerhedsmanualen, som leveres sammen med mobiltelefoner, så står der: Hold den ikke tæt på huden!

Når cellerne opvarmes med 0,6 grader, så aktiveres de såkaldte varmechok-proteiner. Det går op for cellen, at den er i fare, og den laver en mekanisme ligesom et stillads omkring cellen for at beskytte den. Men det kan også beskytte kræftceller. Så ved en opvarmning på 0,6 grader beskytter man kræftceller mod kroppens egen ødelæggelse af dem. Man afbryder også den cellulære proces.

Folk er ikke klar over, at varmechok-proteinerne egentlig er oppassere inde i cellerne, og der er millioner af små kemiske reaktioner, som finder sted, og de spiller en stor rolle. Så i det øjeblik man begynder at varme det op, så gør det skade uanset hvad.

Julian: Jeg tror, vi skal bruge de sidste minutter på at overveje en positiv udvej. Hvordan folk kan finde sammen for at befri planeten for denne gyser, denne udryddelsesproces, og hvordan vi kan samarbejde for at sikre. Nu ser vi, at denne stråling er dødbringende for fødekæden. Hvordan kan vi stoppe denne udvikling, som svarer til folkedrab på hele menneskeheden og miljødrab på naturens biodiversitet?

Barrie: Det er lettere sagt end gjort, men MAN SKAL OP MOD DEN MEST MAGTFULDE INDUSTRI, SOM NOGENSINDE VÆRET PÅ PLANETEN. Industrien har rent faktisk så meget magt, at DEN KAN KØBE LANDE. Man skal fjerne så mange mikrobølger fra luften som muligt. Alt kan køre på lysleder-kabler. Man kan have cafeer og transportmidler, hvor man kan koble sig på lysledere. Biblioteker kan have lyslederkabler, skoler og huse kan indrettes med lysledere.

Men har vi børn og voksne, som er KEMISK AFHÆNGIGE af mobiltelefoner, og de kommer til at ødelægge den planet, de lever på. Det er et komplet gen-uddannelses-system. Det andet, som nogle mennesker og nogle lande gør, er at oprette "Hvide Zoner".

"Hvide Zoner" er nu dele af landet, hvor det ikke er tilladt at have mikrobølger. Det er derfor, de vil sende satelitter op. Folk kan tage hen og bo i disse hvide zoner, hvor de kan dyrke deres egen mad.

Men det vil nå til et vendepunkt, hvor – ligesom med rygning, man kan kun lyve for et vist antal i et vist stykke tid. Og når der har været for mange begravelser, især af børn, så vil nogen sige, nu har vi presset citronen for alle de penge, vi kan få ud af det her. I kan ikke sagsøge os, men vi kan ikke risikere det for planeten længere, så nu vil vi lave et nyt system, og det nye system, de arbejder på, er LYS i stedet for mikrobølger.

Jeg så første gang en demonstration af det i 1982, så de går kun så langt, som de behøver, for at tjene så meget, de kan, og det at folk vil dø er i virkeligheden irrelevant for dem. Måske om 10 eller 15 år vil alle have lyslederkabler eller lys i stedet for mikrobølger eller en anden lysfrekvens, der er på vej nu, de er i gang med at optimere det, og så vil folk i fremtiden sige, hvordan i alverden kunne de slippe af sted med at mikrobølgebestråle så mange mennesker til døde i så lang tid, ligesom:

hvorfor kunne rygning fortsætte så længe, når man har vidst siden 1599, at det forårsager cancer. Eller hvorfor blev bly tilsat benzin og holdt hemmeligt i 30 år, diesel og alle de andre ting, og det er industrien, som du netop læste om. Det er industrien, der siger: Vi vil få så meget ud af det her, som vi kan. Mange af jer må dø. Det er uheldigt, men sådan er det, og I kan ikke sagsøge os, fordi vi er uovervindelige, og sådan er det bare. Men der er lys for enden af tunnelen.

Det kan ikke blev ved, for selv de folk, der tjener alle de milliarder, ønsker at leve et sted. Og den tid vil komme, hvor de stopper det. De vil skaffe sig af med mikrobølgerne, bruge lyslederkabler. Vi vil avle en ny type børn, der ikke er kemisk afhængige. Det skal lige siges, at der er et land, jeg kan ikke nævne det, men et land har nu åbnet klinikker, der detoxer børn for deres mobiltelefoner. De afgifter dem og får dem tilbage til normal.

Det er et stort land, og klinikkerne er ud over hele landet. De afgifter nu børnene, så det er startet. Jeg ved andre lande, der nu laver restriktioner for børn, hvor de siger, du får ikke en mobiltelefon, før du når en bestemt alder, og så siger vi også, hvor meget du må bruge den. Så der er lande, der gør noget ved det. Men i vores del af verden, landene i Europa, som ikke har lyttet, hvor industrien, Wi-Fi og 5G går grassat ud over landet, vil det, når det først er sat op, forblive på plads og i brug, indtil industrien beslutter at fjerne det, og at en hel masse af jer dør. Det er bare uheldigt set ud fra industrien.

Okay, jeg tror, at det her meget fint afslutter denne snak i dag. Jeg vil bare tilføje, at de af os, der lever og arbejder med en spiritual dimension i os selv, den menneskelige dimension, den åndelige dimension, skal også være bevidste om, at denne spirituelle dimension forbinder sig med lys. Den forbinder sig ikke med mikrobølger. Den spirituelle retning har at gøre med lysudstråling, med fotoner, med helt andre og naturlige former for baggrundsenergi, så at sige. Må jeg lige slutte med noget spirituelt?

Under en retssag gik jeg ved frokosttid ind i en pub, og modpartens advokat for industrien kom og sagde: "Du ved, at du vil tabe?" og jeg sagde: "Ja, jeg taber ofte, fordi jeg ikke har den juridiske viden. Og i dette land har man ikke lov til at bruge helbredsårsager til at nedtage en sender eller stoppe en planlagt ansøgning. De har sagt, at man ikke har ikke ret til at bruge sundhed som årsag.

Han sagde, "Du vil tabe!" og jeg sagde "ok, men jeg vil stadig kæmpe for sagen. Jeg sagde til ham: "Vil du svare mig på et spørgsmål?” "Jeg er forberedt på efter døden at stå ansigt til ansigt med alle de åndelige væsener. Og jeg er parat til at sige: "Jeg tabte, men jeg prøvede! Jeg var ikke dygtig nok. Men du på den anden side. Du gør dette fuldt bevidst, på trods af al den viden, du har. Når du kommer til livet efter døden, og de ikke er imponerede over din klub, størrelsen af din yacht, din villa, din bankkonto! Hvilken bestemt sætning vil du sige, når du nu har forårsaget dette folkedrab?"

"Hvilken nøjagtig sætning kan du forsvare dig med? Jeg kan stå der som taber, og jeg prøvede trods alt. Hvilken præcis sætning kan du fortælle mig, hvad du vil sige, når du ikke kan lyve, fordi de kan se lige gennem dig! Når du står over for dommerne, hvilken sætning vil du bruge for at retfærdiggøre folkedrab?"

Han tænkte over det, men han svarede ikke. Han gik sin vej og han vandt. Men det er det, jeg ville sige til jeres beslutningstagere I Polen: "En skønne dag vil I stå til ansvar for jeres dommer for folkedrab!" Ja, det er en meget passende afslutning. Jeg vil ikke forsøge at tilføje noget til det. Jeg ønsker blot at sige på vegne af os alle, og til de tusinder og forhåbentlig millioner af mennesker, som ser dette program, at det har været to ekstremt vigtige timer, vi har haft sammen. [udsendt på en polsk TV station]

Julian: Vi har alle hørt nogle ting, som jeg tror, vi skal bruge et par dage på at absorbere og virkelig føle betydningen af. Og så vil vi gå i gang med det arbejde, vi er nødt til at gøre, for at redde Polen og ikke kun Polen, men Europa, verden, etc. Og det er i høj grad din fortjeneste, at vi har fået mod og energi til at gøre det! Du skal have mange tak.

Indianersang


© 2019 by Michael Maardt • 5G-Nej-Tak.dkKontakt • 23. Jun. 2019